ANCECO

  • memòria_2013_p1_anceco
  • memòria_2013_p3_anceco
  • memòria_2013_p4_anceco
  • memòria_2013_p5_anceco
  • memòria_2013_p6_anceco

ANCECO necessitava un nou disseny de la seva memòria anual i que tingués un aspecte gràfic jove, dinàmic i que reflectís frescor i modernitat.

Comments are closed.