Amsterdamer

  • Amsterdamer1
  • Amsterdamer2
  • Amsterdamer4
  • Amsterdamer6
  • Amsterdamer10
  • Amsterdamer12

En aquest projecte en estreta col·laboració amb JVentura Traducciones, calia muntar la versió lingüística espanyola en una nova interfície gràfica Oxatis per a la botiga en línia d'Amsterdamer i vaig descubir que tenen una gama de bicicletes realment interessant i molt completa!

Comments are closed.