Bonavista Graphic Design

Aquesta pàgina web va ser una de les primeres que vaig fer per mi. Va ser interessant i instructiu construir-la a més de descobrir les diferents possibilitats que podia oferir el programa Flash.