Sol Despí (Web)

  • soldespi_1
  • soldespi_2
  • soldespi_3

Aquest projecte de pàgina web va ser tot un repte per a mi perquè aleshores encara no havia muntat cap lloc d'arquitectura CMS i va ser enriquidor treballar amb l'entorn Joomla. No va ser gens fàcil per a adaptar-la perquè senzillament la plantilla no havia estat dissenyada pel català. Desgraciadament, no es va dur a terme a causa de les dificultats econòmiques de l'empresa...